„Myslím, že nic zvláštnějšího jsem ještě v neděli ráno nedělal,” řekl televizní moderátor Alan Titchmarsh, který vedl skupinku ovcí v čele dopoledního průvodu.

Tradice svobodných občanů City je stará stovky let. Tito lidé mají mimo jiné právo převádět ovce přes London Bridge bez placení mýtného, být v případě odsouzení k smrti oběšeni na hedvábném laně nebo chodit po centru Londýna s vytaseným mečem.

Postavení svobodného občana může člověk získat za zásluhy veřejnosti nebo odváděním poplatku.