Na cestě ze svého domovského státu Urísa je od 16. dubna a jeho cílem je připomenout Módímu jeho slib z roku 2015. Módí tehdy řekl, že vláda nechá v Uríse zmodernizovat nemocnici tak, aby z ní bylo špičkové zařízení srovnatelné s Všeindickým ústavem lékařských věd, který je v Dillí.

Bisvál řekl, že by se rád s Módím setkal a požádal ho o splnění tohoto příslibu. „Nevím, zda mne přijme. Když se se mnou nesejde, zahájím hladovku," sdělil BBC.

Muktikánt Bisvál (vpravo)

Muž pochoduje s indickou vlajkou v ruce z východní Indie postupně se zvyšujícím se vedrem. V Ágře na severu musel být hospitalizován, ale už je znovu schopen pokračovat v pochodu.

Módí na jeho počin zatím nijak nereagoval, i když na něj na Twitteru upozornil vůdce opoziční strany Indický národní kongres Ráhul Gándhí. „Ujišťuji pana Bisvála, že indický národ a naše strana slib za premiéra dodrží,“ napsal kromě jiného. Bisvál chce do Dillí dorazit ještě tento týden.