Záběry zachycené ve vodách fjordu Port Fidalgo, které nyní vydala agentura Caters TV, nazval filmař „Svatba medúz“. V tomto případě však nevěsta není v bílé, ale je zbarvená do fialova a v mračnech bílých téměř průhledných samců jí není možné přehlédnout.

„Hejno bylo neuvěřitelně obrovské. Vypadalo to jako by jich byly milióny,“ popsal Benedik své setkání s medúzami druhu Aurelia Aurita, které se v angličtině nazývají rovněž měsíční medúzy. V češtině už má tato medúza poněkud méně romantický název talířovka ušatá.

Obrovského srocení využil i jiný druh medúzy, konkrétně talířovka obecná (známá i jako medúza žahavá), která je největším známým druhem tohoto vodního živočicha. Na rozdíl od svých ušatých kolegů jsou talířovky žahavé predátoři, kteří rádi hodují i na jiných medúzách. Pro žlutě zbarveného jedince se tak hejno stalo doslova hostinou.

Benedik čekal na podobné záběry podle svých slov více než pět let. „Mohl jsem vedle té samičky plout hodiny a hodiny, na to mi však bohužel nestačil kyslík,“ uvedl potápěč. Přesto považuje setkání s hejnem za nezapomenutelný okamžik.