„Za největší raritu považujeme pušku Holland & Holland New .450 „Standard“ Express Rifle. Cena obdobných modelů se nyní pohybuje od 80 do 140 tisíc dolarů. Její výrobce je dvorním dodavatelem pro britskou královskou rodinu,” uvedla slovenská policie.

Model byl poprvé představen v roce 1900 na výstavě Grand Prix v Paříži. Puška byla určena k lovu velkých zvířat. Stejný model používal například bývalý americký prezident Franklin Delano Roosevelt.

Detail pušky

Jak se puška dostala na Slovensko, není známo. Po ukončení policejní expertízy byla vrácena zpět majiteli.

Zbraně z první i druhé světové války

Slováci odevzdali i další cenné zbraně. Například pušku Sharps z období americké občanské války nebo pušku Winchester Model 1895 dodávané do carského Ruska. Kromě toho lidé odevzdali na policii také pistole, revolvery, kulovnice, brokovnice a malorážky.

Po prozkoumání všech zbraní policisté konstatovali, že s žádnou nebyl spáchaný trestný čin.