Dopis napsala Maria Crocifissa della Concezione v klášteře ležícím v sicilské obci Palma di Montechiaro. Řádová sestra se podle zaznamenaných údajů jednoho dne probudila pošpiněná inkoustem a vedle ní ležel onen záhadný dopis. O tom, že ho má na svědomí satan, byla přesvědčená. Všechny další řeholnice jí bezesporu věřily, ale protože dopis nikdo nedokázal rozluštit, vystavily ho v klášteře.

Lidé se text snažili rozšifrovat celá staletí, úspěšný byl však až výzkumný tým z Catanie. Ten konečně zjistil, co je jeho obsahem. Dopomohl mu k tomu dekódovací software nalezený na dark webu – internetovém podsvětí, které je přístupné jen prostřednictvím zvláštního nastavení nebo přístupových údajů.

Sestra Maria byla nesmírně lingvisticky nadaná, vědci se proto dlouhé roky domnívali, že dopis je napsán v jazyce, který si sama vymyslela za použití směsice písmen jazyků, jimiž vládla. Dešifrovací software dokáže rozpoznat všechny jazyky.

Podle dopisu Bůh nestvořil člověka, ale člověk Boha

Výzkumníci přeložili celkem 15 řádků, ve kterých se píše o vztahu mezi lidmi, Bohem a satanem. Tvrdí, že text není souvislý a stoprocentně srozumitelný, což nahrává tvrzením moderních vědců. Ti tvrdí, že jeptišku nepopadl ďábel, ale že trpěla schizofrenií či bipolární afektivní poruchou.

Ať už to bylo jakkoliv, text v dopisu, který je složen z latiny, řečtiny, arabštiny a runové abecedy, popisuje Boha, Ježíše Krista a Ducha svatého jako „přítěž pro lidstvo“. Rovněž tvrdí, že „Bůh je výmyslem člověka“ a že „tento systém nikomu neprospívá“. Dále odkazuje na hrůznou řeku Styx, jež podle řecké mytologie obtéká říši mrtvých, kontext však nedává smysl.