Rituál, jehož počátky sahají až do 18. století, má připomínat legendu dvou znesvářených indiánských kmenů Čontalů a Huaviů (známých rovněž pod jménem Mareños). Tyto dva kmeny spolu ještě v předhispánských dobách krutě válčily.

Podle legendy spor ukončila až svatba syna náčelníka Čontalů s dcerou náčelníka Huaviů. Rituální sňatek se koná každý rok od roku 1789 jako součást oslav svátku svatého Petra. Průvod provede krokodýlí nevěstu oděnou do bílého městem a předstoupí před starostu. Rituál je zpečetěn v okamžiku, kdy starosta prohlásí, že si touží vzít krokodýla za ženu.

Letos to měl snazší, protože plaz nesl jméno jeho skutečné manželky, Emy Narváezové. Celá slavnost je pak zakončena hudbou, tancem a hostinou. Důvod, proč prince Čontalů reprezentuje člověk a princeznu Huaviů krokodýl, zřejmě zapadl v závějích času.