Svatební oslavy se konaly ve vesnici Maasara dlouho do noci a podle listu byly opulentní, nechyběla kapela ani břišní tanečnice. Ženichův otec řekl, že se rozhodl syna oženit v mladém věku.

„Vždy jsem toužil vidět ho ženatého a radovat se z vnuků, které mi dá,“ citoval ho list.

Desetiletá nevěsta měla růžové šaty.

Rodiny obou dětí podepsaly neoficiální dohodu o sňatku, při kterém měla nevěsta nikoli bílé, ale růžové šaty, aby se prý rodiny vyhnuly kritice úřadů. Ve vesnici jsou často sezdávány děti, ale zatím nikdy nešlo o osoby takto nízkého věku.

Právník Mahmúd Šabana řekl, že je svatba nelegální. Kritizoval místní úřady za to, že se nesnaží zabránit podobné praxi, která je v této části Egypta běžná. Rodiny většinou úřadům tvrdí, že neoslavují sňatek, ale zasnoubení, i když všichni vědí, že je to lež.

Minimální věk pro uzavření sňatku je v Egyptě 18 let. Dětský fond OSN (UNICEF) na základě údajů z letošního roku dospěl k závěru, že 17 procent Egypťanek se vdává před dovršením této věkové hranice.

V roce 2008 byl v Egyptě přijat dodatek zákona týkajícího se dětí. Sezdávání lidí v dětském věku je v něm zakázáno, avšak není kvalifikováno jako trestný čin. Vzhledem k vysoké porodnosti a nárůstu počtu obyvatel si vláda před třemi lety stanovila cíl snížit o polovinu počet dívek, jež uzavírají manželství v dětském věku.