Video zveřejněné čínskou státní televizí ukazuje pohled z palubní kamery vozu, který taktéž jel po klikaté cestě. Jenže jeho řidič, když v jednom místě spatřil kusy zeminy na vozovce, raději zastavil a o kousek couvl zpět v tušení, že svah vedle silnice není bezpečný.

O pár okamžiků později se kopec nad vozovkou začal hroutit a v tu chvíli se v záběru objevil minibus, jenž stojící auto předjel. Daleko se ale nedostal. Řidič rychle šlápl na brzdy a začal před padající hlínou couvat.

Sesuv způsobily podle místních úřadů vytrvalé deště, které v oblasti v poslední době panovaly. Silnice však byla zanedlouho vyčištěna a znovu otevřena.