Využít sloní trus tímto způsobem se rozhodla Zoologická zahrada Praha už v minulém roce, kdy ve spolupráci s papírnou ve Velkých Losinách pár archů přírodního papíru nechala vyrobit.

Od letošního března je ale menší výrobna papíru umístěna přímo v areálu zahrady. Papír si tak může zhotovit kdokoliv, kdo o to bude mít zájem.

Postup výroby papíru má tři fáze. Tou první je sběr sloního trusu a jeho důkladné čištění. Výstupní hmota se poté odváží právě do papírny ve Velkých Losinách, kde se rozdrtí, spojí se s papírovinou a vznikne granulát. Ten se poté doveze zpět do ZOO a celá třetí fáze už probíhá v prostorách nové výrobny.

„Z rozmočeného granulátu ze sloního trusu se pomocí síta načerpá papír, který se poté položí na plstěnec, kde dochází k prvnímu vysušení. Papír se potom vloží do ručního lisu, abychom se vody zbavili maximálně. Následně se papír suší na roštech. Jako poslední se použije fotoleštička, kterou používáme na dosušení papíru a jeho zarovnání,“ popsal postup výroby papíru Jiří Malina z pražské ZOO.

Pro výrobu papíru je sloní trus velmi vhodný. Slon totiž tráví jen jednu třetinu své stravy a zbytek, čistá celulóza, projde do trusu. Tento způsob výroby je populární na Srí Lance, odkud se pražská ZOO nechala inspirovat.