Jak sdělila stanice RT, ruskou vlajku pověsili vzhůru nohama, takže se z ní stala vlajka srbská. Před totálním protokolárním selháním zachránil Američany kameraman, jenž si před příchodem ministrů připravoval zařízení.

„Hej, Glene, tu ruskou vlajku máte obráceně,“ křikl podle RT na Glena Johnsona, amerického zástupce tajemníka v úřadu ministra, který salónek ukazoval novinářům.

„Cože? A neděláš si legraci? Takže bílá má být nahoře?“ ptal se zmateně úředník. Kameramanovi ale uvěřil a vlajku nechal otočit.