Teorií, proč lidé vůbec zívají, je hned několik. Nemusí se zákonitě jednat o únavu organismu, ale kupříkladu o dodání většího množství kyslíku do plic nebo o potřebu těla ochladit mozek. K této teorii se vědci přiklánějí nejvíce.

Nejodvážnější teorie tvrdí, že zíváním dává člověk najevo sympatie osobě opačného pohlaví ve své blízkosti. Cestujete-li například brzy ráno metrem nebo jiným dopravním prostředkem plným zívajících lidí, raději si platnost této hypotézy neověřujte.

Jak sami vědci dodávají, teorií je mnoho a do jisté míry mohou být pravdivé všechny. Jedním dechem v nadsázce dávají příklad z fauny, konkrétně od morčat. Ta zívají ve chvíli, kdy chtějí dát najevo svůj hněv.

Představené video by tedy mělo otestovat nejen vaši odolnost vůči náklonnosti opačného pohlaví, ale i intenzitu ochlazování vašeho mozku.