A co to vlastně je? Je to jeden z jevů, které se objevují díky lomu a odrazu slunečního nebo měsíčního světla v drobných ledových krystalech vznášejících se v atmosféře.

Jaký bude mít tvar a jak bude pozorovatelný, to záleží na typu krystalů, jejich orientaci (zda bude náhodná či uspořádaná) a také na výšce Slunce nad obzorem.

V případě jevu s názvem parhelium se po stranách Slunce objevují dvě světlé skvrny. Pokud je slunce na horizontu, jsou vedlejší skvrny viditelné ve vzdálenostech 22 stupňů, s rostoucí výškou slunce se vzdalují.

Vedlejší slunce bývají duhově zbarvená a mohou být velmi jasná. Vznikají totiž lomem paprsků, které procházejí bočními stěnami krystalků ve tvaru destiček. Ty se vznášejí v ovzduší téměř v horizontální rovině.