Zmíněný zákon byl přijat v roce 1999 v Meklenbursku-Západním Pomořansku. A byl teď zrušen kvůli nařízením EU o testování hovězího dobytka.

Sami Němci říkají složeným slovům tasemnice. Jsou mnohdy tak dlouhá a složitá, že je mají problém vyslovit i zkušení dospělí. Výraz Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz má 63 hlásek a slovo vzniklo kvůli zákonu snažícímu se bojovat s nebezpečnou chorobou BSE – nemocí šílených krav.

Němečtí lingvisté už začali pátrat po náhradníkovi. Zatím sejako kandidát na vítěze jeví Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitwe – vdova po kapitánovi společnosti dunajských parníků.