Nalezený exemplář vážil zhruba 40 kilogramů, průměrná váha dospělé ryby je pak kolem jedné tuny. Už ale byli zdokumentováni i více než dvoutunoví jedinci. Jak je vidět na videu, měsíčník dorůstá úctyhodných rozměrů. Jeho délka může činit více než čtyři metry a výška pak tři metry.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Dospělý měsíčník svítivý v akváriu v Monterey Bay

I přes svou velikost nejsou měsíčníci agresivní, potápěči tak běžně plavou v jejich blízkosti. Původně hojná populace byla z větší části zdecimována lovem, a to jak kvůli zvláštnímu vzhledu ryby, tak kvůli jejímu dobrému masu. Vzhledem k náročnosti jejich chovu jsou v akváriích drženi pouze zřídka.

Měsíčník se živí především planktonem, menšími druhy korýšů a také rybami. Rozmnožovací proces této vzácné ryby není příliš zmapován, ale ví se, že samička může uvolnit najednou až 300 miliónů vajíček. To je nejvíc mezi obratlovci.