Přehrada Glen Canyon byla dostavěna v roce 1966 a od té doby už proběhlo několik podobných pokusů s vyplavením usazenin. Žádný z nich však nedosahoval měřítek toho současného, při kterém byla voda vypouštěna proudem o průtoku až 1200 kubických metrů za sekundu. Pro srovnání, průměrný průtok Vltavy v Praze je osmkrát menší.

Proud vody má uvolnit odhadem 500 miliónů tun usazenin, které leží pod přehradou. Řeka Colorado bude mít až do konce týdne zvýšenou hladinu, počáteční hodnocení projektu tak může nastat až po návratu na normální průtok.

Cílem tohoto vládního projektu je přiblížit ekosystém v Grand Canyonu stavu před postavením přehrady. Do slavného kaňonu by se tak mohly v plné podobě vrátit pláže, které byly oblíbené mezi turisty a vodáky.

Experiment se setkal se značnou kritikou. Odpůrci říkají, že výsledný efekt bude minimální, navíc tím může být narušena produkce vodní energie. Zastánci projektu na druhou stranu doufají, že umělé zaplavení bude úspěšnější než ta předchozí, a rádi by jej po čase opakovali.