Komisaři počítali za čarodějnici kohokoli, kdo splnil podmínky svým oblečením. Musel mít černý plášť, špičatý černý klobouk a také koště.

Čarodějnice se sešly v Barley a Pendle ke 400. výročí inkvizičních procesů, během nichž bylo obviněno z čarodějnictví a pověšeno deset osob.

Anglický Pendle a procesy s čarodějnicemi v něm připomínají české inkviziční procesy z konce sedmnáctého století, které proběhly ve Velkých Losinách a Šumperku a byly námětem pro knihu a film Kladivo na čarodějnice.