Objekt diskového tvaru je na videu patrný ve chvíli, kdy vstupuje do levé horní části záběru. Objekt se pohybuje extrémně pomalu a rozhodně nepůsobí jako součást techniky, která by monitorovala průběh slavnostního zahájení na Olympic Parku.

Pravdou je, že během večera, ve kterém figurovala samotná královna Alžběta II., Agent 007 James Bond či Mr. Bean, by se asi nikdo nepodivoval, kdyby i UFO bylo součástí ceremoniálu.

Zvláště poté, co Velká Británie v minulém měsíci uvolnila velké množství spisů souvisejících s neidentifikovanými létajícími objekty.