Chán agentuře AFP řekl, že nemá tušení, proč mu Farzána Jasmínová (27) utekla, ale novomanželka má jasno. Rozzuřil ji prý požadavek manželovy rodiny sehnat pro něj věnem dary, mezi nimiž neměla chybět například lednice a televize.

O věno požádala těsně po svatebním obřadu jedna z manželových tetiček. „Nevěsta se zeptala ženicha, zda i on trvá na daru. On kývl, a to ji přimělo, aby se ho zřekla,“ řekl agentuře AFP místní policejní náčelník Babul Akhtir.

Vzepřela se věnu - nelegálnímu zvyku

Chán, ředitel školy, věřil, že jedenáctka je jeho šťastné číslo. „Na tuto numerickou shodu jsem čekal celé roky. Nechápu, proč to skončilo tak skandálně,“ kroutí hlavou. Tvrzení o věnu popírá s tím, že je dost bohatý, aby věno od nevěsty nepotřeboval.

Vzdorovitou nevěstu nyní opěvuje mnoho Bangladéšanek za to, že se vzepřela věnu – nelegálnímu a všeobecně kritizovanému zvyku, kdy musí rodina nevěsty dát ženichovi nákladné dary.

„Zřekla jsem se ho, protože nechci skončit jako tisíce bangladéšských obětí věna,“ řekla Jasmínová. Po útěku ze svatby se stala v Bangladéši mediální hvězdou.