Duffy Kellyová se nejdříve snažila krocana utěšit klidným hlasem, avšak po krocanově útoku se zmohla jen na hysterický křik a velmi rychlý běh. Nebýt pošťáka, který celou situaci sledoval, zastavil a vzal reportérku do svého vozu, situace by možná skončila i krvavým šrámem.

„Nechtěla bych tady žít, opravdu lituji místních obyvatel,“ ohodnotila reportérka svůj pracovní výlet do oblasti Arden, nedaleko hlavního města Sacramenta.

Ironií je, že Kellyová přijela do oblasti Arden právě proto, aby prověřila útoky divokých krocanů na místní obyvatele. Nejčastěji tam krocani napadali nic netušící běžce. Vzhledem k faktu, že krocan váží přes 10 kilogramů a dorůstá výšky až 120 centimetrů, není radno takový útok podceňovat.