Studie provedená týmem psychologů z baltimorské univerzity Johna Hopkinse hovoří poměrně jasně. Smysl pro čísla nemá každý od narození stejný. Využíváme ho každý den, když odhadujeme počet křesel v kině či lidí v davu. Někteří z nás mají ale od přírody výhodnější pozici.

Výzkum vedený Melissou Libertusovou se poprvé zaměřil na děti moc mladé na to, aby už prošly lekcemi matematiky.

"Naše studie ukázala, že spojitost mezi "smyslem pro čísla" a matematickými schopnostmi je u některých dětí přítomna ještě před začátkem formální matematické výuky. Vztah těchto dvou proměnných je přitom nesmírně podstatný," uvedla Libertusová a dodala, že bylo všeobecně přijímanou teorií, že matematické schopnosti jsou vysoce závislé na kultuře a jazyku, přičemž zabere léta si je osvojit.

Matematický talent je vrozený

Během výzkumu prošlo 200 čtyřletých dětí hned několika testy. Některé se zabývaly odhadem, jiné poměřováním. Děti se pak nevyhnuly ani konkrétním číslicím a matematickým operacím jako je sčítání a násobení, i když ve zjednodušené a hravé formě. Následně děti prošly i verbálními testy, aby se vyloučila možnost, že děti, které byly šikovnější na matematické úlohy, jsou komplexně šikovnější než zbylé děti.

Výsledky ukázaly, že děti, které byly nejlepší v testech zaměřujících se na matematický odhad, si vedly nejlépe i v oblasti praktické matematiky. Podle vědeckého týmu to značí, že matematické schopnosti jsou u lidí vrozené.