"Střelecký klub, který zde operoval, kouli odborně rozbil," uvedl Píša, který z akce zveřejnil fotografie a videa. K odpalu dal souhlas i majitel objektu  Klub přátel historických vojenských jednotek Třebestovice.

Celkem byly nutné tři odpaly, aby koule, dovedně vytvořená z ledových bloků, povolila a vydala svůj obsah.

"Uvnitř byl paroh a prázdná láhev od Jägermaistera s nějakým kódovaným textem," uvedl Píša. Nikde nebyla zmínka o účelu a původu koule. Podle přihlížejících lidí by vše mohla být recese nebo reklamní akce.