Dívka v říjnu minulého roku podle soudu vešla do třídy v červených minišatech, které u ostatních studentů vyvolaly vlnu sexuálních narážek. To se soukromé vysoké škole nelíbilo a z důvodu nerespektování důstojnosti a morálky na akademické půdě ji vyloučila ze studia.

Brazilka školu neváhala zažalovat za nespravedlivé vyloučení ze školy a spor vyhrála, protistrana se však ještě hodlá odvolat. Univerzita Bandeirante v brazilském Sao Paulu byla zároveň následkem mediálního tlaku několika institucemi obviněna z netolerance a diskriminace. Arrudová se přidala, že se během procesu cítila velice ponížená.

Případ v zemi vyvolal živou debatu na téma osobní svobody a naopak také určité společenské mravnosti, která by se měla dodržovat. Soud uvedl, že bylo dostatek důvodů, proč by vysoká škola Arrudové měla vyplatit odškodné jako náhradu za finanční ztrátu spojenou s vyloučením.