Vraky byly nalezeny zhruba 50 metrů pod hladinou, což bylo dostatečně hluboko na to, aby se jim vyhnuli rybáři a jiné lodě. Stejně jako u všech objevených plavidel, která byla nalezena po stovkách let, i povrch těchto antických vraků je ‚ohlodaný‘ drobnými mořskými organismy, přesto náklad v podobě amfor zůstal jako zázrakem neporušený.

Nalezená plavidla měřící až 18 metrů převážela italská vína, náklad ze severní Afriky a ze Španělska pak olivový olej, ovoce a rybí omáčku, která patřila k oblíbeným přísadám římské kuchyně. Na další z lodí byly nalezeny pravděpodobně stavební cihly, i když přesnou podobu nákladu budou archeologové ještě zkoumat.

Přečtěte si také: Svět ticha se zmenšuje

Jsou ryby skutečně hluché a němé? A jak život v podmořském světě ovlivňuje hluk způsobovaný lidmi? Více se dočtete ve čtvrtek v deníku Právo (příloha Café).       (inzerce)