Je to rada, která se přenáší mezi zahradníky a zahrádkáři z generace na generaci. A po dlouhých desítkách let je tu první vědecky hodnověrný důkaz, že květiny a rostliny všeobecně můžete zalévat kdykoliv bez ohledu na denní dobu či aktuální teplotu.

Stařičká domněnka zněla jasně: kapky vody na listech rostlin působí jako miniaturní lupy a intenzita slunečních paprsků skrz ně je vyšší, než na jiných místech listů. Tím tak dochází k jejich poškození.

Maďarští vědci podrobili testu jak opravdové listy rostlin, tak i jejich počítačové modely. Došli k tomu, že kapky vody nemají schopnost dostatečně multiplikovat sílu slunečního svitu, a tak před vypařením vody nevznikne na listech žádné poškození.

První vědecká studie na toto téma

Možné poškození vědci prokázali pouze na jedné jediné tropické rostlině s ochlupenými lístky, a to ještě jen v počítačové animaci. Vzhledem k tomu, že jsou lístky ochlupené, tak je nepravděpodobné, že by se na nich voda udržela tak dlouho, aby stihla způsobit nějaké poškození.

"Touto problematikou se doposud zabývali pouze amatéři či zahradníci, kteří o tom všem mohli pouze spekulovat. Celý problém zalévání rostlin při silném slunečním záření bych označil za mýtus. Hnědé stopy na lístkách zanechají daleko spíše kyselé deště, točená voda či určitá hnojiva a chemikálie. To vše může vypadat jako spálenina od slunce, ačkoliv tomu tak není," uvedl Gabor Horvath, který výzkum na budapešťské univerzitě Eötvös vedl.