Filipínský ostrov Luzon byl v nedávné době značně zbaven lesního porostu, a velké množství zvířat tam tak ztrácí své přirozené útočiště. Varanus bitatawa, jak je nový varan nazván, se živí ovocem a pro biology byl velkým překvapením. Druh zřejmě žije jen v lesích a mimo ně se dostává jen náhodně.

Varan objevený na Filipínách.

Varan objevený na Filipínách.

FOTO: HO, Reuters

Vědci zatím v oblasti pohoří středního a severního Sierra Madre vykonali jen velmi málo průzkumů zaměřených na plazy a obojživelníky. První genetické testy nového varana jednoznačně ukázaly, že nejde o již známý druh podobného varana, který žije od tohoto co by kamenem dohodil. Konkrétně tři nezalesněná údolí.

Zachování lesů je nezbytné

Biologové se domnívají, že je nově nalezený druh varana extrémně vázán k lesnaté oblasti. Mají také  za to, že obří varan nebude na jejich cestě jediným novým živočichem, kterého naleznou.

Vědci se radují z nalezení nového druhu varana.

Vědci se radují z nalezení nového druhu varana.

FOTO: HO, Reuters

Neprobádaná příroda Filipín podle vědců skrývá ještě mnoho člověku dosud neznámých živočišných druhů. Klíčovým faktorem pro jejich přežití však bude pravděpodobně zachování zbylých lesních porostů v oblasti.