Sledování Merkuru je poměrně vzácnou událostí, protože obíhá v těsném gravitačním náručí denní hvězdy. Díky tomu se nedostává nikdy příliš vysoko nad obzor a proto jsou jeho večerní nebo ranní návštěvy oblohy vzácným okamžikem, kdy se můžeme jeho mihotavým svitem pokochat.

Podobně jako Venuše a Měsíc, také Merkur vykazuje během období viditelnosti střídání fází, které vznikají různým postavením planety, Země a Slunce.

Merkur bude postupně slábnout

Asi do 12. dubna najdeme ve vzdálenosti necelých pěti úhlových stupňů od Merkura Venuši. Bude tedy snazší slabšího Merkura lokalizovat - nejlepší je vyšplhat se na kopec, odkud budete mít dobrý výhled na západní obzor.

Pokud budete toto večerní setkání sledovat pravidelně, mohli byste si všimnout, jak bude Merkur postupně slábnout.

Po západu obou těles můžete vyrazit na stránky NASA věnované sondě MESSENGER, která už nějakou dobu pracuje u Merkuru a posílá k Zemi hromadu úžasných záběrů povrchu planety.