Muzeum tvrdí, že páteční incident zanechal v dolním pravém rohu obrazu nazvaném Herec kolmou trhlinu dlouhou asi 15 centimetrů. Slavný umělec malbu znázorňující akrobata vytvořil na přelomu let 1904 a 1905.

Stav plátna o rozměrech 1,2 krát 1,8 metru prozkoumali experti muzea. Instituce, jež má ve sbírkách na 250 děl Picassa, tvrdí, že poškození obrazu neovlivnilo "ohniskový bod kompozice" a trhlina bude opravena.

Akrobat byl newyorskému Metropolitnímu muzeu darován v roce 1952.