Gargantuovská perla vznikla během přibližně 50 let v obří škebli - zévě obrovské  (Tridacna gigas), která dosahuje délky téměř půldruhého metru a váží kolem dvou set kilogramů. Ve škebli se skrývá největší mlž na světě, který dosahuje 120 centimetrů. Poprvé byly škeble popsány v roce 1758.

Perly vznikají uvnitř škeblí tak, že nějaké zrnko písku nebo smetí začne dráždit tělo měkkýše. Živočich proto začne zrnko obalovat uhličitanem vápenatým. Vznikají tak ceněné perly. Ovšem v tak gigantických rozměrech jsou velmi vzácné.

Největší perla na světě váží 6,4 kilogramu a byla také nalezena u ostrova Palawan v oblasti Filipín už v roce 1934.