Tým výzkumníka Davida Tanka vyrobil zařízení, v němž je myš napevno uchycena v kovové helmě a běhá po polystyrenové kuličce, kterou nadnáší vzduch proudící zespoda. Kolem kuličky jsou umístěny optické senzory známé z počítačových myší a zaznamenávají směr pohybu utíkajícího zvířete.

Myš má kolem sebe plátno, na nějž se promítá trojrozměrné prostředí ze hry Quake, které se mění podle jejího pohybu. Vědci myši zavedli skleněnou kapiláru širokou pouhý jeden mikron do části mozku zvané hipokampus. Ta je důležitá především pro krátkodobou paměť a orientaci v prostoru. Kapilára je naplněna slanou vodou, v níž vědci detekují elektrické pulsy.

Takto mohou v reálném čase sledovat jednotlivé neurony, a tak získávat poznatky o fungování mozku savců při pohybu, orientaci a dalších činnostech.