Celkem 2400 stránek dlouhý dokument se objevil na webu Wikileaks, který se zaměřuje na publikování citlivých uniklých informací z větších organizací včetně vlády, nadnárodních korporací či církví. Spis v informačních službách známý jako JSP 440 byl vydán v roce 2001. Jak uvádí server Wikileaks, součástí tohoto spisu je i doporučení monitorování podobných serverů, jako je právě on sám.

V kapitole Úniky oficiálních informací stojí: "Úniky se většinou projevují ve formě zpráv v médiích, které jsou často činné v nepovoleném odhalení oficiálních informací (ať už jsou ochranného charakteru či ne), což působí politické škody či ostudu, ať už celé britské vládě nebo jen konkrétnímu ministerstvu..."

Čína je hladová po informacích 

Celý spis se odvíjí zejména od upozornění, že základem je vyhnout se novinářům, kteří jsou označeni jako hrozba, a v dokumentu tak stojí po boku zpravodajských služeb, kriminálníků, teroristických skupin a neloajálního personálu. 

Dokument pak například vypichuje Čínu jako stát, který je extrémně hladový po všech druzích informací, ať už politického, vojenského, komerčního, technického či vědeckého charakteru.