Vyšetřovací zpráva také uvádí, že byly porušeny kalifornské zákony týkající se výkonu jistých profesí včetně nepatřičného předepisování léků, za něž lékařům hrozí až 180 dní vězení.

Zatím je v hledáčku vyšetřovatelů doktor Conrad Murray, jenž čelí obvinění ze zabití Michaela Jacksona. Detektivové shromažďují důkazy, na jejichž základě by mohli toto obvinění potvrdit a prokázat také profesní pochybení včetně „předpisování léků závislé osobě“.

Podle kalifornských zákonů nesmí odborný lékař předepsat léčivo nikomu, kdo má chemickou závislost nebo kdo toto léčivo používá k neléčebným účelům. Závislým je přitom ten člověk, který pokračuje kontinuálně v užívání léků bez ohledu na poškození, užívá léky kompulzivně nebo nedokáže užívání léků sám řídit.

Vyšetřovatelé zjistili, že v den, kdy Jackson zemřel, mu doktor Murray podal propofol, aby prý zpěvák mohl usnout. Ale právě tento lék zřejmě zapříčinil zástavu srdce a smrt.