Osm z devíti mumií bylo ve skrčené poloze, zbylé mumie byly natažené. Některé byly pokryté látkami, jiné jen rostlinným materiálem. Při vykopávkách byly objeveny také džbány. Místo sloužilo dlouho jako pohřebiště.

Archeologům významně pomohlo, že po conquistě nebyla celá Huaca Huantille zničena a přestavěna a nebyly na ní ani vybudovány kostely. Asi třicet procent oblasti zůstalo zachováno v původní podobě a místní obyvatelstvo do ní mělo nadále přístup. 

Peru se nyní snaží odkryté a zachovalé předincké stavby konzervovat. Pokud se nacházejí vedle bohatších čtvrtí nebo v bohatších oblastech země, mění je na muzea.