Po dvou a půl stresujících hodinách zápasení s příklady oznámil přednášející 155 studentům, že zkouška obsahuje dvě chybné úlohy. Po dalších 30 minutách se učitel vrátil a řekl, že také poslední z pěti příkladů obsahoval chybu.

"Jeden myslí jako student, že to jste vy, co je špatně, a že zkouška je dobře. Počítala jsem jako šílenec, ale prostě to nevyšlo," prohlásila Emelie Baedecke Yllnerová.

Dalším políčkem pro neúspěšné počtáře bylo oznámení, že nedostanou šanci zkoušku zopakovat. Testy byly totiž označeny jako řádné, a chybně zadané příklady se proto započítaly do hodnocení.