"Ukazuje to, jak velmi jsou jejich mozky vyvinuté. Je to pěkně mazaná cesta, jak získat čisté kalamáry bez všech těch hrozných kousků," řekl člen výzkumného týmu Mark Norman novinám The Canberra Times.

Výzkumníci ve vědeckém žurnálu PLoS One uvedli, že opakovaně pozorovali samici delfína skákavého, jak komplikovaný postup úpravy potravy provádí. Samice nejprve sépie skrývající se v mořských řasách nahnala do míst s čistým písečným dnem. Poté, plavouc kolmo ke dnu, přitlačila sépii čenichem k písku a jedním rychlým úderem ji během okamžiku zabila.

Potápěči při tom slyšeli "hlasité cvaknutí", když se sépiová kost zlomila. Delfín pak nadzvedl tělo sépie a bil do něj čenichem, aby vymačkal jedovatý inkoust, který sépie používá k ochraně. Na závěr položil kořist opět na dno, kde s ní šoupal po písku, aby se zbavil sépiové kosti. Pak už byla sépie připravena k požití. Norman i další autor studie Tom Tregenza jsou přesvědčeni, že chování, které pozorovali v letech 2003 a 2007, není ojedinělé.

Ve studii uvádějí, že podobný postup přípravy sépie pozorovali i další potápěči. Jiná studie z roku 2005 poprvé naznačovala, že jsou delfíni schopni učit se od sebe a používat nástroje. Samice delfína byla například pozorována, jak učí svá mláďata rozlamovat mořské houby a používat je jako ochranu při hledání potravy na mořském dnu.