Ukázalo se, že krávy v menších stádech, které navíc jejich majitelé láskyplně pojmenovali, mají vyšší produkci mléka, než jejich anonymní kolegyně ve stádech velkých. 

Zcela jednoznačně se pak podle vědců prokázalo, že když farmáři své kravky pojmenovali, zvýšila se jejich dojivost o  284 litrů ročně. "Pokud mají lidé ke zvířatům osobnější vztah, jsou i krávy šťastnější, více uvolněné," vysvětluje Catherine Douglasová z výzkumného týmu. 

Průzkum mezi majiteli sledovaných dojnic ukázal, že 46 procent z nich má krávy pojmenované a 66 procent tvrdilo, že zná každý kus ve stádě. Polovina farmářů také uvedla, že je přesvědčena, že krávy, ke kterým mají pozitivní vztah, jsou lepší dojnice, takže výzkum pro ně neodhalil nic nového.

Na druhé straně neměli své přesvědčení podložené litry mléka.