V průběhu času bylo bývalé přístaviště vysušeno a zastavěno. Španělská galeona se tak skrývala pod sedmi metry nánosů a bahna.

Archeolog Marcelo Weissell se domnívá, že loď pochází z období okolo roku 1750. Připouští však, že může být ještě o století starší. Weissel neočekává, že by po tolika letech mohl být na lodi nalezen poklad. Věří ale, že se podaří najít řadu zajímavých artefaktů a dosavadní nálezy mu dávají za pravdu. Při odkrývání lodi již odborníci stačili objevit několik děl a hliněné nádoby, ve kterých se pravděpodobně přepravoval olivový olej.

Archeolog Marcelo Waissell na nalezišti španělské lodi v Buenos AiresArcheolog Marcelo Waissell s hliněnou nádobou na nalezišti lodifoto: Reuters/Marcos Brindicci

V následujících dnech a týdnech bude pokračovat jak opatrné odkrývání lodi, tak stavba luxusních bytů. Místo definitivního odpočinku by starý koráb měl najít v jednom z argentinských muzeí.

Objev španělské lodi z 18. století je druhým zajímavým archeologickým nálezem v Buenos Aires během jediného týdne. V sobotu objevili archeologové zbytky známé kavárny, která v hlavním městě Argentiny fungovala na přelomu 19. a 20. století.