Podle Grunwaldových propočtů pro měsíčník Quest znamená současný stav populace ve výši 6,7 miliardy lidí šestiprocentní podíl z historického úhrnu všech lidských bytostí, které kdy Zemi obývaly.

Vědec zároveň dodává, že jeho cifra 107 miliardy nemusí být zcela přesná, neboť o nejstarších dějinách osídlení planety je známo jen velmi málo nebo vůbec nic.

Otázku ‚Kolik lidí se narodilo na Zemi za celou historii lidstva?‘ vybrali čtenáři magazínu Quest jako nejzajímavější ze sta a jedné, kterou časopis letos vznesl v rámci zkoumání různých záhad.