„Nález souvisí s větším pohřebištěm, jehož dva hroby byly porušeny v padesátých letech v blízké lokalitě. Jde o pozůstatky muže, uloženého na pravém boku hlavou směrem k jihu,“ uvedl vedoucí prostějovského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno Miroslav Šmíd.

„Hrob byl druhotně otevřen, kosti trupu byly rozházené, pouze nohy zůstaly v anatomické poloze. Vniknutí do hrobu bývá přisuzováno vykradačům hrobů, kteří tam hledali měď. Není to však zcela jednoznačné, máme doklady o tom, že to nebylo vždy ze ziskuchtivosti, ale třeba z nějakých rituálních důvodů,“ poznamenal archeolog.

K vybavení hrobu patřil džbán, pohár s otisky šňůry, kamenná sekera, pazourková čepel a dva kostěné nástroje.