Autora nezapomenutelné Ódy na radost vedla v evidenci organizace GEZ, která se stará o vybírání koncesionářských poplatků, jako majitele nemovitosti. Kdyby se vzala v úvahu dnešní roční platba, která činí asi 200 euro (4950 korun), tak by Schiller dlužil bezmála milión korun plus úroky a další sankce.

Dopis adresovaný Friedrichu Schillerovi dorazil do základní školy, která nese jeho jméno. Na to samé místo začaly posléze chodit i upomínky a to i přestože ředitel školy napsal organizaci GEZ dopis, ve kterém mimo jiné bylo: "Adresát již není ve stavu, ve kterém by mohl poslouchat rádio či se dívat na televizi."

Organizace GEZ se za svou chybu prostřednictvím své mluvčí omluvila s tím, že jméno spisovatele není zase v Německu natolik výjimečné, aby zaměstnance upoutalo, a tak k tomuto nedopatření bohužel mohlo dojít.