Pošťák, který sám prohlásil, že se cítil být zavalen prací, od loňského srpna odmítal řádně doručovat dopisy či reklamní katalogy, ale také četné úřední písemnosti a lékařskou dokumentaci.

Jeho pracovní nekázeň vyšla najevo, když jej jedna žena přistihla, jak v blízkosti svého domova vysypává poštu do popelnice. Upozornila policii i doručovatelskou firmu. Policisté se při prohlídce bytu listonoše nestačili divit. Zašantročené dopisy byly všude - v šatní skříni, v komodě i ve sklepě.

Policisté ve spolupráci s lidmi od bezpečnostní služby pracující pro doručovatelskou firmu vynesli z bytu 13 pytlů na odpadky, 12 beden a několik krabic po okraj naplněných dopisy.

Zatoulanou poštu musely odvést dvě dodávky. Muž, jenž prý musí počítat s citelným trestem za krádež a zadržování poštovních zásilek, se hájil tím, že po práci ještě navštěvoval večerní školu, kde jej čekaly závěrečné zkoušky. Studium s prací prostě nedokázal skloubit.