Vyplývá to z výzkumu německého badatelského týmu kolem Martina Platha z postupimské univerzity, který své závěry zveřejnil v nejnovějším čísle amerického odborného časopisu Current Biology. Dosud vědci znali takové klamavé manévry v živočišné říši jen v rámci boje o potravu. Nyní se německým biologům podařilo prokázat, že podobné triky ryby dokážou používat i při boji o partnera pro rozmnožování.

Postupimští vědci zkoumali sexuální chování dvou vzájemně blízkých druhů halamčíka, jen několik centimetrů velké sladkovodní, živorodé rybky. Zatímco jeden z obou druhů halamčíka se rozmnožuje sexuálně, druhý formou samobřeznosti samiček. Samečky tak bezprostředně nepotřebují, přesto ale pouze přítomnost spermatu ve vodě vyvolá jejich samobřeznost.

Protože ale ze samobřeznosti vznikají zásadně jen samičky, snaží se tento druh využívat samečky druhého, blízkého druhu. Tito samečci ale z takového "sexuálního příživnictví" nic biologicky nemají, protože jim neumožňuje šířit jejich geny. Proto instinktivně dávají přednost samičkám vlastního druhu, kde se jejich sperma uplatní, a z nich ještě těm největším a tedy nejplodnějším. Proto podnikají klamné manévry v podobě předstíraného zájmu o jiné samičky, aby odlákali soky v lásce.

Některé samičky předstírají orgasmus

V další fázi výzkumu chtějí postupimští biologové zjistit, zda také jiné druhy živorodých ryb při sexu "lžou". Před několika lety zjistili švédští biologové, že samičky pstruha říčního dokážou předstírat "orgasmus". Došli k závěru, že se tak samičky brání početí potomstva s nechtěným partnerem. Pstruzí pár se před oplodněním silně chvěje, aby pak současně vypustil vajíčka i semeno.

Samičky předstírající tento rybí "orgasmus" přimějí samečka vypustit semeno naprázdno, aby pak svá vajíčka nechaly oplodnit od jiného samce. Ze 117 sledovaných pářicích aktů pstruhů bylo podle zjištění švédských vědců 69 jen předstíráno.