"Všechny naše předpoklady se potvrdily. Teď můžeme prohlásit, že věž zůstane v klidu po následujících 300 let," řekl deníku Corriere della Sera profesor geologie Michele Jamiolkowski.

Vrchol věže je odkloněn od vertikální osy zhruba o čtyři metry - do této pozice se zvonice dostala postupně během staletí, jak pod jejími základy povolovalo nepevné podloží. Po několika letech náročných prací se situaci podařilo stabilizovat a nyní už věž spočívá pevně, byť je stále nakloněná.

O úplné napřímení slavné kampanily neměl v Itálii nikdo zájem, protože by tím turisté přišli o jedinečný zážitek.

Naklánění věže se podařilo zastavit

Nádherná zvonice, jejíž hmotnost spočítali italští odborníci na 14 000 tun, vyrostla v Pise v několika etapách mezi lety 1174 až 1370. Válcová stavba se začala záhy naklánět a tehdejší stavitelé se ji zprvu snažili opticky narovnat vkládáním lichoběžníkových kamenů, naklánění ale nikdy nezastavili.

Se stabilizací zvonice se po letech úvah začalo v roce 1990 a do ukončení prací v roce 2001 se expertům podařilo vertikální náklon zmenšit o 40 centimetrů. Následné dlouhodobé monitorování prokázalo, že dál už se věž od své osy neodklání. Do roku 1990 se ovšem nakláněla zhruba o milimetr ročně.

Po celou dobu stabilizování byl pro veřejnost přístup na tuto pamětihodnost uzavřen, pohledem na město z jejího spirálového schodiště se mohou návštěvníci Pisy znovu těšit od prosince 2001.