Abdalláh Kamál Muhammad se této činnosti podle soudu pravděpodobně věnoval již od počátku 80. let. Za tu dobu oklamal asi 500 lidí, které často připravil o celoživotní úspory.

Rodina odsouzeného však v televizním vystoupení obvinila poškozené z naivity, když Muhammadovi svěřili tolik peněz. Jejich příbuzný byl prý nezaměstnaný a jen se snažil získat živobytí.

Podobné případy nejsou v Egyptě ničím výjimečným. Mnoho Egypťanů uvěřilo slibům neznámých "investorů", že dokážou zhodnotit jejich úspory s až dvacetiprocentním ziskem. Egyptské banky totiž nabízejí zúročení vkladů maximálně okolo osmi procent.

První takoví podvodníci se v této severoafrické zemi objevili v 80. letech. Jelikož egyptské zákony tento druh trestné činnosti neznaly, dařilo se pachatelům s penězi utíkat za hranice nebo končili ve vězení s pouze lehkými tresty.