Turkmenistán měl za jeho předchůdce Saparmurata Nijazova otřesný zdravotní systém, během něhož prudce vzrostla mortalita dětí. Zcela byla zrušena bezplatná zdravotní péče, všechny nemocnice mimo hlavní město byly uzavřeny a tisíce zdravotníků byly propuštěny, údajně až patnáct tisíc lékařů a sester v jediném dni.

Nijazov však proslul také přejmenováním měsíců v roce, vztyčováním svých vlastních zlatých soch a přirovnáváním sebe sama k božstvu. Zemřel před Vánocemi 2006.

Oceňování zasloužilých matek má v Turkmenistánu tradici od dob Sovětského svazu, kdy se ženám s pěti a více potomky udělovaly medaile. Během Mezinárodního dne žen pak prezident letos obdaruje každou Turkmenku jednorázovým peněžitým příspěvkem ve výši zhruba 150 korun.