Badatelé v Keni sledovali slony, které dokázala rozlítit nejen červená barva, kterou používají Masajové na svých oděvech, ale i jejich pach. Masajové se slony přicházejí do styku často při hlídání stád dobytka a navíc je tito obávaní bojovníci pronásledují s oštěpy v ruce, aby dokázali svou mužnost.

Jakmile sloni ucítili pach Masajů, zvedli choboty, aby zjistili, odkud závan přichází. Pak se dali na útěk, až se jim podařilo ukrýt ve vysoké trávě.

"Rozsah schopnosti slonů rozlišovat lidi u žádného jiného živočicha zjištěn doposud nebyl," upozornila Lucy Batesová, odbornice na psychologii poznání z britské Saintandrewské univerzity.

Sloni vnímají červenou barvu jako špinavý odstín

Při výzkumech v národním parku Amboseli v jižní Keni badatelé vystavili slony čistému oblečení a látce, kterou nosili buď Masajové nebo Kambové. Pokud cítili buď čisté oblečení nebo oděv, který měl na sobě některý Kamba, pak zůstali v klidu. Kambové jsou zemědělci a jako takoví pro slony znamenají jen malou hrozbu, upozornila Batesová.

"Reakce na oděvy Masajů a Kambů byly naprosto odlišné," řekla dále. Sloni byli od vzorků látek vzdáleni sto i více metrů.

Při dalších pokusech vědci použili červené látky, stejné barvy, jakou mají tradiční masajské oděvy, a také čistě bílý oděv. Jakmile zvířata spatřila červenou, začala dupat a agresivně potřásat hlavami. Bílá barva toto divoké chování nevyvolala. "Reakce na masajské oblečení byla velmi silná," upozornila psycholožka.

Výsledky výzkumu jsou velmi překvapivé, zejména pokud jde o červenou barvu. Sloni totiž mají oční "vadu", u lidí zvanou daltonismus, jejíž vinou nerozeznávají jasně barvy a červenou vnímají jen jako jakýsi špinavý odstín.