Průzkumná cesta vedená organizací WCS (Wildlife Conservation Society) se konala mezi lednem a březnem 2007. Dohromady vědci prohledali přibližně  jeden kilometr čtvereční lesa. "Pokud jsme schopní nalézt šest nových druhů za tak krátkou dobu, přinutí vás to přemýšlet, co vše se tam nachází," řekl Andrew Plumptre z vědeckého týmu WCS.

"Část lesa byla pravděpodobně izolována od zbytku celé lesní oblasti po přibližně 10 tisíc let. V oblasti byly mimo jiné dva nové druhy žab. Svítivě zelená žába velmi malých rozměrů patří do rodu Hyperolius a druhá, měřící 1 až 2 cm, pravděpodobně patří do zcela nového rodu," uvedl Plumptre.

Vědci také věří, že nalezli v zalesněných regionech mnoho nových druhů rostlin. Botanici expedice nebyli schopní identifikovat přibližně 10 % vzorků rostlin, které nasbírali. Ty budou nyní zkoumány dalšími specialisty, a ti potvrdí, zda jde skutečně o zástupce nových druhů.

Chtějí na místě chráněný park

Vědecký tým se shodl na tom, že oblast je extrémně bohatá na živočišné i rostlinné druhy a velmi různorodá. A to i přes dlouhotrvající konflikt, který ji ohrožoval. Les byl totiž dle Plumptreho využíván rebely jako útočiště již od roku 1960.

Organizace WCS tvrdí, že bude nyní potřeba celou oblast velmi pečlivě chránit. Zdá se, že by to neměl být větší problém. V oblasti, kde by měl vzniknout chráněný park, totiž žije jen velmi málo lidí.