Krátké textové zprávy bývají ve výjimečných případech i nositelem informace, která adresáta uvědomí o ukončení vztahu. Lidově řečeno: "Kopačky můžete dostat i SMSkou." Ženy tuto formu rozchodu využívají až dvakrát častěji než muži. Studie odhalila, že přibližně pět procent žen již využilo textové zprávy ke sdělení rozchodu partnerovi. Podobný krok udělal pouze jeden z padesáti mužů.

Průzkum také přinesl informaci, že textových zpráv využívá pravidelně devět z deseti žen, které vlastní mobilní telefon. K pravidelnému smskování se mezi muži však přiznalo pouhých 70 procent respondentů.  A zatímco bez textovek "nedokáže žít" přibližně každá pátá žena, tak podobnou závislostí trpí necelých deset procent mužů.