Planeta Gliese 581c má podle týmu vědců ze Švýcarska, Francie a Portugalska hmotnost zhruba srovnatelnou s hmotností naší Země a jen o polovinu větší průměr.

Objevená planeta je historicky první objevenou planetou mimo sluneční soustavu, která může mít na svém povrchu vodu v kapalném skupenství. Teplota na jejím povrchu se totiž pohybuje od 0° do 40° C.

Zda na povrchu planety tekutá voda skutečně je, ovšem nevíme. Navíc zažitá představa, že kde je voda, tam je život, rozhodně neplatí. Voda je sice patrně nutnou, avšak nepostačující podmínkou ke vzniku a vývoji života.