Právník Gregory Shamoun byl v soudní při se svým sousedem Johnem Cantrellem, jenž si stěžoval, že mu osla Buddyho přivedl na zahradu, aby se mu pomstil. Zvíře podle protestující strany působilo značný hluk, bylo agresivní a nechávalo po sobě hromady hnoje. "Hýkal stále během dne i v noci. Nikdy člověk nevěděl, kdy si uvolní provaz," napsal ve své žalobě Cantrell.

Na svou obhajobu si právník Shamoun přivedl do soudní síně hanobeného osla. Na krk mu uvázal americkou vlajku a dotáhl ho až k soudci. Zvíře bylo tiché, klidné a chovalo se k lidem přátelsky. Buddy se přísedícím díval do očí, nekálel a nehýkal, takže prokázal svou nevinu.

Soudce však nemusel nakonec rozhodovat. Oba muži se dohodli mimosoudně.