Psal se rok 1956 ministerský předseda Guy Mollet jasně artikuloval své snahy před britským protějškem Antonym Edenem. Jeho návrh ale tehdy monarchie odmítla. Po žádném typu unie totiž netoužila. Mollet však přišel s další verzí integrace, a sice chtěl Francii připojit k zemím Britského společenství.

Dokumenty o těchto jednáních byly uloženy v Britském národním archivu. "Když byl francouzský premiér, monsieur Mollet, nedávno v Londýně, vznesl před premiérem možnost vytvoření unie mezi Spojeným královstvím a Francií," citují dokumenty.

Mollet byl jako jeden z mála francouzských ministerských předsedů velký anglofil. Miloval kulturu země, vážil si britské pomoci v obou světových válkách i bohatství monarchie. Při suezské krizi v padesátých letech žádal Británii o pomoc proti egyptskému prezidentovi Nasserovi, který si kanál v Suezu přivlastnil.

Za podobný nápad by dnes politika čekala žaloba

Tehdejší britský premiér Eden odmítl unii mezi zeměmi, ale myšlenka připojení Francie do Commonwealthu (Britského společenství) ho velmi zaujala.

"Skutečně z toho doslova koktám, neboť ten nápad je tak absurdní. Nápad připojit se ke Společenství a přijmout za hlavu země Její Veličenstvo by při nejmenším prošel velmi těžko. Kdyby s něčím podobným přišel v současnosti, čelil by jistě žalobě ústavního soudu," tvrdí profesor srovnávací historie Henri Soutu z pařížské Sorbony.